Bus Route

BUS NAME BUS No. ROUTE(8:00 A.M.) ROUTE(9:00 A.M.) ROUTE(2:00 P.M.) ROUTE(4:00 P.M.)
G-1 HR 69-6132 JATWARA, SUBZI MANDI, HBC, SECT-15, LIC JATWARA, SUBZI MANDI, HBC,SECT-15 LIC JATWARA, SUBZI MANDI, HBC, SECT-15, LIC
G-2 HR 69-8188 TULIP, JINDAL, RADHANA, NARENDER NAGAR, ITI CHOWK, KABIRPUR, MODEL TOWN, DEEPAK MANDIR, NANDWANI NAGAR, SECT-12 TULIP, JINDAL, RADHANA, NARENDER NAGAR, ITI CHOWK, SECT-12, BAROTA TULIP, JINDAL, RADHANA, NARENDER NAGAR, ITI CHOWK, KABIRPUR, MODEL TOWN, DEEPAK MANDIR, SECT-12, SIDHARTH ENCLAVE
G-4 HR 69-8894 ELDECO, OMAX, SAHAPUR, REWALI, GARH, SAHAJANPUR GUR MANDI, SIKKAR COLONY, TARA NAGAR, MODEL TOWN, KABIRPUR, SECT-12 NARELA, PRITAMPURA, NATHUPUR, SABOLI NARELA, PRITAMPURA
G-5 HR 69-0154 GEETA BHAWAN (STOP-KAPRA MKT.) GANDHI CHOWK, SECT-14 GANDHI CHOWK, SECT-14, MODEL TOWN, NANDWANI NAGAR, KABIRPUR, KOT MOHALAN GANDHI CHOWK, SECT-14,KOT MOHALAN
G-6 HR 69-3297 JAJAL, KHEWRA, LIWASPUR, JAT JOSHI, SIDDHARTH ENCLAVE, FAZILPUR, SIKKA COLONY JATWARA, SECT-15, HBC COLONY LIWASPUR, JAT JOSHI, JAJAL, KEHWRA JAJAL, KHEWRA, NANGAL KHURD, ELDECO, OMAX, SAHAPUR, REWALI, GARH, SAHAJANPUR, LIWASPUR, FAZILPUR
G-7 HR 69-8895 KURAR, GANAUR, TEHA, BHIGAN, DHATURI, TAJPUR, BAKTAWARPUR, MEHINDIPUR, MURTHAL, DCRUST. INDIAN SCHOOL,KOT MOHALAN,.SECT-14 OMAX, SAHAPUR, NANGAL, MURTHAL, TAJPUR KURAR, GANAUR, TEHA, BHIGAN, DHATURI, TAJPUR, BAKTAWARPUR, MEHINDIPUR, MURTHAL, DCRUST.
G-8 HR 69-5757 KHANDA, KHARKHODA, JAROTH, ROHAT, HARSANA, BAYIANPUR, LEHARARA, GUR MANDI DEV NAGAR, VIKAS NAGAR, DAHIYA CALONY, MALVIYA NAGAR, SECT-23 KHARKHODA, JAROTH, ROHAT, HARSANA, BAYIANPUR, LEHARARA, GUR MANDI, SIKKA COLONY KHARKHODA, JAROTH, ROHAT, HARSANA, BAYIANPUR, LEHARARA, GUR MANDI, SIKKA COLONY
G-9 HR 69-4020 MANOLI, KHURAMPUR, ATERNA, SABOLI, NATHUPUR, PRITAMPURA, ASSWARPUR RAI MANOLI, KHURAMPUR, ATERNA, TDI, KINGSBURY, KUNDLI, SUSHANT, PARKER, ASSWARPUR RAI NATHUPUR, SABOLI, ASSWARPUR RAI, SUSHANT, KUNDLI, KHURAMPUR, ATERNA
G-10 HR 69-2667 SHASTRI COLONY, SECT-23, GOHANA ROAD, KAKROI ROAD, MEHLANA ROAD, GOHANA, BYPASS, POLICE LINE, DEVRU SHASTRI COLONY, SECT-23, GOHANA ROAD, KAKROI ROAD, MEHLANA ROAD, K ,GOHANA, BYPASS, POLICE LINE SHASTRI COLONY, SECT-23, GOHANA ROAD, KAKROI ROAD, MEHLANA ROAD, K, GOHANA , BYPASS , POLICE LINE, DEVRU
G-11 HR 69B-8967 NARELA, KUNDLI, TDI, KINGSBERRY, SUSHANT, ANSHAL, PARKER